Propaganda: Instrumento ng Pananakop ng mga Hapones

Gallery

This gallery contains 3 photos.

Sa halos apat na taong pananakop ng mga Hapones, hindi naging madali sa bansang Hapon na mapasailalim ang mga Pilipino sa kanilang kapangyarihan. Bagamat nasakop nila ang teritoryo ng Pilipinas, hindi nila lubusang nakuha ang suporta ng mga mamamayan nito. … Continue reading

Marcelo Adonay: Prinsepe ng Musikang Pangsimbahan

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Isa sa mga impluwensyang Español sa kulturang Pilipino ang musikang pangsimbahan. Bagamat nasa wikang Latin ang mga awit at musikang ito, hindi naging hadlang sa mga Pilipinong musikero na maging magaling at makilala sa larangang ito. Isa na rito si … Continue reading

Ang Saligang Batas ng 1987

Gallery

This gallery contains 3 photos.

Sa pag-upo ni Corazon C. Aquino bilang pangulo ng bansa noong 1986, pinawalang-bisa niya ang Saligang Batas ng 1973. Pinalitan niya ito pansamantala ng isang ‘Freedom Constitution’. Layunin nitong mapanumbalik kaagad ang demokrasya sa bansa habang hindi pa naisusulat ang … Continue reading