Ang Saligang Batas ng 1987

Gallery

This gallery contains 3 photos.

Sa pag-upo ni Corazon C. Aquino bilang pangulo ng bansa noong 1986, pinawalang-bisa niya ang Saligang Batas ng 1973. Pinalitan niya ito pansamantala ng isang ‘Freedom Constitution’. Layunin nitong mapanumbalik kaagad ang demokrasya sa bansa habang hindi pa naisusulat ang … Continue reading